100% garancia

Tento program je určený bezplatne pre všetkých našich zákazníkov, ktorí používajú naše náplne do tlačiarní. Poškodenie tlačiarne inými náplňami, alebo kombináciou náplní od iného dodávateľa nespadá pod program 100% garancia.
 
Čo robiť v prípade podozrenia na poškodenie tlačiarne:


1. v tlačiarni musia byť všetky náplne výlučne od nás (zákazník sa musí preukázať nákupným dokladom, t.j. faktúrou. Bez nákupného dokladu nebude garancia uznaná)
2. tlačiareň vypnúť, prípadne prepnúť do stavu spánku
3. nemanipulovať s tlačiarňou, nepokúšať sa závadu odstrániť
3. urýchlene nás kontaktovať telefonicky, emailom, alebo cez live chat
4. ak nebude problém odstránený na diaľku, technik vyzve na zaslanie fotografií, chybových kódov, a podobne
5. po zaslaní požadovaných informácií technik rozhodne o ďalšom postupe
6. ak je tlačiareň možné opraviť, pošleme po ňu nášho kuriéra, po opravení ju odošleme naspäť do 14 pracovných dní od prijatia tlačiarne našim pracovníkom
7. ak je tlačiareň neopraviteľná, technik do 10 pracovných dní pošle zákazníkovi tri alternatívy modelov tlačiarní s rovnakými, alebo podobnými parametrami
8. po výbere modelu tlačiarne bude zákazníkovi vybraná tlačiareň odoslaná do 7 pracovných dní
 
Na čo sa garancia nevzťahuje:


1. neodborná manipulácia s tlačiarňou
2. chybné založenie náplne
3. kombinácia rôznych náplní od rôznych dodávateľov
4. koniec životnosti tlačiarne, valca, a podobne
5. živelné pohromy, prepätie, vyššia moc
6. indície, ktoré budú viesť k nekalému správaniu, či podvodu
7. na ušlý zisk počas nemožnosti tlačiareň používať
8. na iné zariadenie, vybavenie domácnosti, kancelárie
9. na akékoľvek zranenia pri manipulácii
10. na akýkoľvek hnuteľný a nehnuteľný majetok mimo tlačiarne
11. na individuálne servisovanie a následné zaslanie faktúry od tretej firmy
 
Všetky servisy tlačiarní sú vykonávané v našom zmluvnom servise. V prípade poškodenia a odnesenia tlačiarne do iného servisu, nebude škoda z našej strany uhradená. Vyhradzujeme si právo odmietnuť žiadosť o preplatenie v prípade zamlčovania, alebo neúplných informácií od zákazníka. Podmienkou je aj faktúra za nákup náplní.

Recenzie

 • Overený zákazník

  (19.05.2024)

  100% spokojnosť

 • Overený zákazník

  (16.05.2024)

  Rýchly a spoľahlivý
  -
  Opakovaná objednávka, som spolojná

 • Overený zákazník

  (14.05.2024)

  cena
  rýchlosť